trộn 75g dd KNO3 4% với 125g dd KNO3 12% được dd KNO3 có bn C% …

Question

trộn 75g dd KNO3 4% với 125g dd KNO3 12% được dd KNO3 có bn C%

in progress 0
Hailey 2 tháng 2021-10-10T07:25:02+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T07:26:07+00:00

  Đáp án:

   9%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  mKN{O_{3\,}}\,trong\,{\rm{dd}}\,4\%  = 75 \times 4\%  = 3g\\
  mKN{O_3}\,trong\,{\rm{dd}}\,12\%  = 125 \times 12\%  = 15g\\
  mKN{O_3} = 3 + 15 = 18g\\
  m{\rm{dd}} = 75 + 125 = 200g\\
   \Rightarrow C\% KN{O_3} = \dfrac{{18}}{{200}} \times 100\%  = 9\% 
  \end{array}\)

  0
  2021-10-10T07:26:43+00:00

  $m_{dd}=125+75=200g$

  $\sum m_{KNO_3}=75.4\%+125.12\%=18g$

  Sau khi trộn, nồng độ dd là:

  $C\%_{KNO_3}=\dfrac{18.100}{200}=9\%$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )