trộn hai khí h2 và o2 được hỗn hợp khí a với thể tích 13,44 lít vào bình chịu nhiệt để tổng hợp nước a) tính thành phần thể tích hỗn hợp A. Biết 1,12

Question

trộn hai khí h2 và o2 được hỗn hợp khí a với thể tích 13,44 lít vào bình chịu nhiệt để tổng hợp nước
a) tính thành phần thể tích hỗn hợp A. Biết 1,12 lít A nặng 0.55 gam ( đktc )
b) Hỗn hợp a nặng hay nhẹ hơn không khí mấy lần ?
c) Bật tia lửa điện để tổng hợp nước từ hỗn hợp A thì sau khi đưa về điều kiện thường thì thu được mấy ml nước

in progress 0
Valentina 3 tuần 2021-07-11T13:22:42+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:24:22+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {n_X} = \dfrac{{1,12}}{{22,4}} = 0,05mol\\
  hh:{H_2}(a\,mol),{O_2}(b\,mol)\\
  \left\{ \begin{array}{l}
  a + b = 0,05\\
  2a + 32b = 0,55
  \end{array} \right.\\
   \Rightarrow a = 0,035;b = 0,015\\
  \% {H_2} = \dfrac{{0,035 \times 22,4}}{{1,12}} \times 100\%  = 70\% \\
  \% {O_2} = 100 – 70 = 30\% \\
  b)\\
  {M_X} = \dfrac{{0,55}}{{0,05}} = 11dvC\\
  {d_{X/kk}} = \dfrac{{11}}{{29}} = 0,379\\
  \text{Hỗn hợp khí A nhẹ hơn không khí }\\
  c)\\
  2{H_2} + {O_2} \to 2{H_2}O\\
  {V_{{H_2}}} = \dfrac{{13,44 \times 70}}{{100}} = 9,408l\\
  {n_{{H_2}}} = \dfrac{{0,42}}{{22,4}} = 0,42mol\\
  {n_{{O_2}}} = \dfrac{{13,44}}{{22,4}} – 0,42 = 0,18mol\\
  \dfrac{{0,42}}{2} > \dfrac{{0,18}}{1} \Rightarrow {H_2}\text{ dư}\\
  {n_{{H_2}O}} = 2{n_{{O_2}}} = 0,36mol\\
  {m_{{H_2}O}} = 0,36 \times 18 = 6,48g\\
  {V_{{H_2}O}} = {m_{{H_2}O}} \times 1 = 6,48ml
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )