trong 1 hợp chất của nguyên tố X với oxi , nguyên tố oxi chiếm 27,59% về khối lượng . h/chất đó có cthh là : A.Fe2O3 B.Fe3O4 giải thích vì sao

Question

trong 1 hợp chất của nguyên tố X với oxi , nguyên tố oxi chiếm 27,59% về khối lượng . h/chất đó có cthh là :
A.Fe2O3 B.Fe3O4
giải thích vì sao nữa nha mng
thank

in progress 0
Aaliyah 1 giờ 2021-09-15T09:40:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-15T09:41:39+00:00

  Đáp án:

   B.Fe3O4

  Giải thích các bước giải:

  ta có : %mFe=100%-27,59%=72,41%

   gọi cthh của hợp chất là FexOy

  ta có: x:y=72,41%/56 ÷ 27,59%/16

                =0,13 ÷ 0,17

                  =3;4

          ⇒x=3;y=4

   vậy cthh của hợp chất là Fe3O4

  0
  2021-09-15T09:42:22+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} B\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} \text{Gọi CTHH của hợp chất là $Fe_xO_y$}\\ \%m_{Fe}=100\%-27,59\%=72,41\%\\ \text{Tỉ lệ x : y}\ =\dfrac{72,41}{56}:\dfrac{27,59}{16}=1,29:1,72=3:4\\ \text{Vậy CTHH của hợp chất là $Fe_3O_4$}\\ \Rightarrow \text{Chọn B,}\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )