trong 1 khu rừng có những cấp tổ chức nào ? hãy nêu mối quan hệ của nó ( không lấy trên gg , vì mình tìm rồi mà ko phải )

Question

trong 1 khu rừng có những cấp tổ chức nào ? hãy nêu mối quan hệ của nó ( không lấy trên gg , vì mình tìm rồi mà ko phải )

in progress 0
Emery 4 tuần 2021-09-12T22:27:26+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T22:28:42+00:00

  Đáp án:

  Thế giới sông được tổ chức theo thứ bậc rất chặt chẽ, trong đó có tế bào là đơn vị cơ bản cấu tạo nên mọi cơ thể sinh vật. Ở mọi cấp tổ chức của thế giới sống, cấu trúc và chức năng luôn có quan hệ mật thiết với nhau. Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh và không ngừng tiến hóa. 

  Các cấp tổ chức sống cơ bản của thế giới sống: tế bào ⇒ cơ thể → quần thể ⇒ quần xã → hệ sinh thái → sinh quyển.

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-12T22:29:11+00:00

  * Trong 1 khu rừng có cấp tổ chức : cá thể , quần thể , quẫn xã , hệ sinh thái 

  – Cá thể đặc điểm nổi trội là sự sinh trưởng là độc lập hoặc có thể phụ thuộc vào cá thể khác 

  -Quần thể có đặc điểm là tập hợp các cá thể cùng loài, cùng sinh sống trong 1 sinh cảnh, cùng 1 thời gian xác định, các cá thể trong quần thể có khả năng giao phối tạo ra thế hệ mới.

  – Quần xã đặc điểm là một tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong một không gian nhất định. Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó như một thể thống nhất và do vậy, quần xã có cấu trúc tương đối ổn định
  -Hệ sinh thái là hệ thống các quần thể sinh vật sống chung với nhau và phát triển trong cùng một môi trường nhất định, các quần thể sinh vật sống chung trong môi trường đó sẽ có quan hệ tương tác với nhau và cả với môi trường mà chúng sống trong đó.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )