Trong 1 tháng, có 3 ngày chủ nhật là 3 số nguyên tố. Ngày 15 của tháng đó là thứ mấy?

Question

Trong 1 tháng, có 3 ngày chủ nhật là 3 số nguyên tố. Ngày 15 của tháng đó là thứ mấy?

in progress 0
aikhanh 3 tuần 2021-11-24T10:11:31+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T10:13:26+00:00

  Đáp án:

  Ngày $15$ của tháng đó là thứu sáu

  Giải thích các bước giải:

  Nếu ngày chủ nhật đầu tiên là ngày $2$ thì các ngày chủ nhật trong tháng là các ngày $2, 9, 16, 23, 30,$ chỉ có hai số nguyên tố là $2$ và $23$ $⇒$ Loại

  Vậy nếu $3$ ngày chủ nhật của tháng là ba số nguyên tố thì ba số đó phải lẻ và số sau hơn số trước $14$ đơn vị. Đó là các ngày $3, 17, 31$

  Vậy: Ngày $15$ của tháng đó là thứ sáu

  $\text{#Annihilators}$

  0
  2021-11-24T10:13:27+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong 1 tháng có đến 3 ngày chủ nhật chẵn –> Tháng 5 có 5 ngày chủ nhật và ngày chủ nhật đầu tiên của tháng là ngày chẵn

  => Ngày chủ nhật đầu tiên của tháng là 2 ngày

  => Các ngày chủ nhật trong tháng là: 2;9;16;23;30

  => Ngày 15 của tháng đó là Thứ Bảy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )