Trong 2 trường hợp sau đây: a. ô tô đang đỗ trong bến xe b. quyển sách nằm trên mặt bàn. Hãy chọn mốc phù hợp để có thể coi vật là đứng yên, vật là c

Question

Trong 2 trường hợp sau đây:
a. ô tô đang đỗ trong bến xe
b. quyển sách nằm trên mặt bàn.
Hãy chọn mốc phù hợp để có thể coi vật là đứng yên, vật là chuyển động.

in progress 0
Jasmine 2 giờ 2021-09-07T09:57:48+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-07T09:59:02+00:00

  Đáp án:

   a. Coi vật đứng yên: chọn mốc là bến xe thì oto đang đứng yên so với bến xe 

   Coi vật chuyển động: chọn mốc là oto khác đang chạy ngoài đường thì oto đang đỗ chuyển động so với xe đó 

   b. Coi vật đứng yên: chọn mốc là mặt bàn thì quyển sách đứng yên so với mặt bàn 

  Coi vật chuyển động: chọn mốc là mặt trăng thì quyển sách chuyển động so với mặt trăng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )