Trong 20s 1 lá thép thực hiện đc 320 dao động A. Tính tổng số dao động của lá thép B. Dao động của lá thép có phát ra âm thanh hay không?

Question

Trong 20s 1 lá thép thực hiện đc 320 dao động
A. Tính tổng số dao động của lá thép
B. Dao động của lá thép có phát ra âm thanh hay không?

in progress 0
Delilah 4 tuần 2021-11-19T11:10:27+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-19T11:11:59+00:00

  a, Số dao động của lá thép là:

  320:20=16(Hz)

  b, Dao động của lá thép có phát ra âm thanh nhưng tai người không nghe thấy do <20Hz (16<20)

  0
  2021-11-19T11:12:18+00:00

  a, Vì lá thép thực hiện được 320 dao động trong 20 s nên

  Tổng số dao động của lá thép là:

  320:20=16(Hz)

  b, Dao động có phát ra âm thanh.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )