_ Trong 3 nhiệm vụ của GD-ĐT tại sao đào tạo nhân lực là quan trọng nhất? E cảm ơn ạ.

Question

_ Trong 3 nhiệm vụ của GD-ĐT tại sao đào tạo nhân lực là quan trọng nhất?
E cảm ơn ạ.

in progress 0
Daisy 2 tuần 2021-08-21T17:07:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-21T17:08:25+00:00

  – Trong 3 nhiệm vụ của Giáo dục – Đào tạo, nhiệm vụ đào tạo nhân lực là quan trọng nhất vì:

  + Nó ảnh hưởng đến tương lai về sau

  + Khi đào tạo tốt, nguồn nhân lực sẽ được hình thành ổn định hơn

  + Có nguồn nhân lực góp phần nâng cao và phát triển kinh tế

  0
  2021-08-21T17:08:50+00:00

  Giải:

  Trong 3 nhiệm vụ của Giáo dục và Đào tạo, đào tạo nhân lực là quan trọng đó là vì: Đây là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự tồn tại và phát triển của quốc gia, là yêu cầu bức thiết của công cuộc công nghiệp hóa, hệ điều hành đất nước và hội nhập quốc tế! Thế hệ trẻ học đường là lực lượng chủ yếu của nguồn nhân lực nước nhà.

  Chúc ngày tốt lành và vui vẻ!!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )