Trong 500 ml dung dịch có hòa tan 20 gam CuSO4 a) tính nồng độ mol của dung dịch B) dung dịch h2 SO4 có nồng độ 15% tính khối lượng h2 SO4 có trong 2

Question

Trong 500 ml dung dịch có hòa tan 20 gam CuSO4
a) tính nồng độ mol của dung dịch
B) dung dịch h2 SO4 có nồng độ 15% tính khối lượng h2 SO4 có trong 200 gam dung dịch

in progress 0
Natalia 5 tháng 2021-07-16T16:33:35+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-16T16:34:55+00:00

  $n_{CuSO_4}$ = $\frac{m_{CuSO_4}}{M_{CuSO_4}}$ = $\frac{20}{160}$=0,125(mol)

  a) 500ml=0,5L

  $C_{M}$ = $\frac{n}{V}$ = $\frac{0,125}{0,5}$=0,25(M) 

  b) C% = $\frac{m_{H_2SO_4}}{m_{dung dịch H_2SO_4}}$ .100%

  =>$m_{H_2SO_4}$ = $\frac{m_{dung dịch H_2SO_4}.C}{100}$ = $\frac{200.15}{100}$ =30(g)

  Cho mik xin câu trả lời tốt nhất nha:>>

  0
  2021-07-16T16:35:20+00:00

  a) $n_{CuSO_{4}}$ = $\frac{20}{160}$ = 0.125 (mol)

  $C_{M dd CuSO_{4}}$ = $\frac{0.125}{0.5}$ = 0.25 (M)

  b) $m_{H_{2}SO_{4}}$ = 200 × 15% = 30 (g)

  ~ GỬI BẠN ~ 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )