trong xã hội thời Lê sơ có những gia cấp, tầng lớp nào? Gia cấp nào chiếm đa số dân cư trong xã hội

Question

trong xã hội thời Lê sơ có những gia cấp, tầng lớp nào? Gia cấp nào chiếm đa số dân cư trong xã hội

in progress 0
Valentina 1 năm 2021-10-06T21:46:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T21:47:42+00:00

  trong xã hội thời Lê sơ có những gia cấp, tầng lớp là

  vua quan phong kiến

  địa chủ

  nông dân

  thương nhân

  thợ thủ công

  nô tì

  Gia cấp  chiếm đa số dân cư trong xã hội là nôngdân

     Cho mk câu trả lời hay nhất nhé

  0
  2021-10-06T21:48:11+00:00

  những gia cấp, tầng lớp thời lê sơ:

  Vua 

  Quan đại thần: Lại, bộ, lễ, binh, hình, công

  các cơ quan chuyên môn: hàn lâm viện, quốc sử viện, ngự sử đài

  Gia cấp chiếm đa số dân cư trong xã hội:

  nông dân và công dân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )