Trong bộ luật Hồng Đức thời Lê sơ, nội dung nào tiến bộ nhất. Vì sao? Giúp mình với , mình sắp thi rồi. Cảm ơn các bạn trước nhé!

Question

Trong bộ luật Hồng Đức thời Lê sơ, nội dung nào tiến bộ nhất. Vì sao?
Giúp mình với , mình sắp thi rồi. Cảm ơn các bạn trước nhé!

in progress 0
Abigail 1 năm 2021-09-27T21:39:06+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T21:40:24+00:00

  Trong bộ luật Hồng Đức thời Lê Sơ nội dung tiến bộ nhất: Bảo vệ quyền lợi của phụ nữ

     Vì: các nội dung khác, bộ luật thời Trần cũng đã có nhưng bảo vệ quyền lợi của phụ nữ thì chưa có

  0
  2021-09-27T21:40:32+00:00

  Trong bộ luật Hồng Đức thời Lê Sơ nội dung tiến bộ nhất: Bảo vệ quyền lợi của một số phụ nữ

  Bởi : Các bộ luật khác đã có nhưng bộ luật thời Trần cũng đã có nhưng còn về bọ luật bảo vệ quyền của phụ nữa là chưa có

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )