trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới(những năm 70 của thế kỉ XX), liên xô đã làm gì

Question

trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới(những năm 70 của thế kỉ XX), liên xô đã làm gì

in progress 0
Melody 2 tháng 2021-07-12T16:00:47+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-12T16:02:13+00:00

  – Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới(những năm 70 của thế kỉ XX), liên xô đã

  => Quyết định không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội.

  @kim

  0
  2021-07-12T16:02:17+00:00

  Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế thế giới (những năm 70 của thế kỉ XX), liên xô đã:

  => Không tiến hành những cải cách cần thiết về kinh tế và xã hội

  @nocopy

  CHÚC BẠN HỌC TỐT:)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )