Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước các vấn đề bức xúc có tính toàn cầu mà không mỗi quốc gia dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết thì hợp tá

Question

Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước các vấn đề bức xúc có tính toàn cầu mà không mỗi quốc gia dân tộc riêng lẻ nào có thể tự giải quyết thì hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng và tất yếu Bằng sự hiểu biết của mình em hãy làm sáng tỏ nhận định trên bằng một đoạn văn

in progress 0
Adalyn 1 tháng 2021-08-07T18:51:22+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-07T18:52:58+00:00

    Trong bối cảnh thế giới hiện nay hợp tác quốc tế là vấn đề quan trọng, tất yếu tại vì: Trong bối cảnh thế giới đang đứng trước những vấn đề bức xúc có tính chất toàn cầu như bảo vệ môi trường, bùng nổ dân số, phòng ngừa và đẩy lùi bệnh hiểm nghèo, khắc phục tình trạng đói kém…Mà không một quốc gia, dân tộc đơn lẻ nào có thể tự giải quyết được, cho nên sự hợp tác quốc tế là một vấn đề quan trọng rất cần thiết và tất yếu.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )