Trong buổi lễ sơ kết học kì I, thầy Hiệu trưởng thấy rằng khi trao phần thưởng cho các học sinh giỏi một lần 15 học sinh, 18 học sinh hay 20 học sinh

Question

Trong buổi lễ sơ kết học kì I, thầy Hiệu trưởng thấy rằng khi trao phần thưởng cho các học sinh giỏi một lần 15 học sinh, 18 học sinh hay 20 học sinh thì đều dư 3 học sinh. Tính số học sinh giỏi của trường biết rằng số học sinh giỏi trong khoảng 500 đến 600 học sinh?

in progress 0
Ariana 4 tháng 2021-08-16T04:46:01+00:00 1 Answers 38 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T04:47:34+00:00

  Đáp án:

   360 học sinh giỏi

  Giải thích các bước giải:gọi số học sinh giỏi của trường la a(aEN)

  15 học sinh, 18 học sinh hay 20 học sinh thì đều dư 3 học sinh.⇒a-3: 15 ; 18; 20

  →a-3 E BC (15;18;20)

  BCNN(15;18;20)=360 

  B(360)={0;360;720:….} ma số học sinh giỏi trong khoảng 500 đến 600 học sinh

  ⇒ số học sinh giỏi của trường la:360 học sinh 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )