Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp đúng là:  rắn, lỏng, khí  khí, rắn, lỏng.  khí, lỏng, rắn.  rắn, khí, lỏng.

Question

Trong các cách sắp xếp các chất nở vì nhiệt từ ít tới nhiều, cách sắp xếp đúng là:
 rắn, lỏng, khí
 khí, rắn, lỏng.
 khí, lỏng, rắn.
 rắn, khí, lỏng.
Câu hỏi 2 (1 điểm)
Khi làm nóng một lượng chất khí thì:
 khối lượng riêng của chất khí tăng.
 khối lượng riêng chất khí không đổi.
 khối lượng riêng của chất khí giảm.
 khối lượng riêng lúc đầu giảm,sau tăng.
Câu hỏi 3 (1 điểm)
Chọn câu trả lời đúng nhất. Tại sao người ta không sử dụng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của nước sôi?
 Các phương án đưa ra đều sai.
 Vì giới hạn đo không phù hợp.
 Hình dáng của nhiệt kế không thích hợp.
 Vì độ chia nhỏ nhất không thích hợp.
Câu hỏi 4 (1 điểm)
Khi làm lạnh một lượng chất lỏng thì:
 khối lượng của chất lỏng tăng.
 khối lượng của chất không thay đổi, còn thể tích tăng.
 khối lượng của chất lỏng không thay đổi, còn thể tích giảm.
 thể tích của chất lỏng tăng.
Câu hỏi 5 (1 điểm)
Hiện tượng nào sau đây xảy ra khi hơ nóng không khí đựng trong một bình kín:
 Thể tích không khí tăng
 Khối lượng riêng của không khí tăng
 Cả 3 hiện tượng trên không xảy ra
 Khối lượng riêng của không khí giảm
Câu hỏi 6 (1 điểm)
Khi mở một lọ thủy tinh có nút thủy tinh bị kẹt, ta sẽ :
 hơ nóng cả nút và cổ lọ.
 hơ nóng cổ lọ.
 hơ nóng đáy lọ.
 hơ nóng nút.
Câu hỏi 7 (1 điểm)
Khi lợp nhà bằng tôn, người ta chỉ đóng đinh một đầu còn đầu kia để tự do là để :
 tiết kiệm đinh
 tôn không bị thủng nhiều lỗ.
 tiết kiệm thời gian đóng.
 tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt.

in progress 0
Eden 2 tuần 2021-07-10T11:46:39+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-10T11:48:07+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1/. Rắn, lỏng , khí

  2/.  khối lượng riêng của chất khí giảm.

  3/. Vì giới hạn đo không phù hợp.

  4/. khối lượng của chất lỏng không thay đổi, còn thể tích giảm.

  5/.Cả 3 hiện tượng trên không xảy ra

  6/.  Hơ nóng cổ lọ.

  7/. Tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt.

  NOCOPY

  Chúc bạn học tốt

  0
  2021-07-10T11:48:18+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  1. Khí, lỏng, rắn

  2. Khối lượng riêng của chất khí giảm.

  3.Vì giới hạn đo không phù hợp.

  4. Khối lượng của chất lỏng không thay đổi, còn thể tích giảm.

  5.Cả 3 hiện tượng trên không xảy ra

  6.Hơ nóng cổ lọ.

  7. Tôn dễ dàng co dãn vì nhiệt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )