Trong các câu sau, câu nào là câu đặc biệt ? a) Trên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây. b) Lan được tham quan nhiều nơi nên bạn hiểu biết rất

Question

Trong các câu sau, câu nào là câu đặc biệt ?
a) Trên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
b) Lan được tham quan nhiều nơi nên bạn hiểu biết rất nhiều.
c) Tiếng suối chảy róc rách.
d) Chao ôi!

in progress 0
Valerie 5 giờ 2021-09-14T14:32:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T14:33:10+00:00

  Trong các câu sau, câu nào là câu đặc biệt ?

  a) Trên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

  b) Lan được tham quan nhiều nơi nên bạn hiểu biết rất nhiều.

  c) Tiếng suối chảy róc rách.

  d) Chao ôi!

  0
  2021-09-14T14:33:46+00:00

  Trong các câu sau, câu nào là câu đặc biệt ?
  a) Trên cao, bầu trời trong xanh không một gợn mây.
  b) Lan được tham quan nhiều nơi nên bạn hiểu biết rất nhiều.
  c) Tiếng suối chảy róc rách.
  d) Chao ôi!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )