Trong các câu sau, có hai câu có từ mọi.Có thể thay từ tất cả vào chỗ của từ mọi ko? Nếu chỉ dùng từ tất cả( ko dùng từ mọi) thì câu phải như thế nào?

Question

Trong các câu sau, có hai câu có từ mọi.Có thể thay từ tất cả vào chỗ của từ mọi ko? Nếu chỉ dùng từ tất cả( ko dùng từ mọi) thì câu phải như thế nào? Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, pha trò, gọi nhau í ới.Cu Tí nhìn theo.Có ai nhận ra cu Tí cất tiếng gọi. Mọi người quay nhìn,cười vang, đùa nhau gọi cu Tí Mọi người giúp em với. Em cảm ơn nhiều lắm! Giúp em với

in progress 0
Claire 12 phút 2021-09-09T13:43:13+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-09T13:44:52+00:00

    Đáp án: Có thể thay từ tất cả vào từ mọi thứ 2, không thể thay vào từ mọi thứ nhất.

    Giải thích các bước giải: Mọi người vừa đi vừa nói chuyện, pha trò, gọi nhau í ới.Cu Tí nhìn theo.Có ai nhận ra cu Tí cất tiếng gọi.Tất cả đều quay nhìn,cười vang, đùa nhau gọi cu Tí

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )