Trong các câu sau đây, câu nào đúng? A. Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của các chất B. Khối lượng của một mét khối g

Question

Trong các câu sau đây, câu nào đúng?

A.
Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của các chất
B.
Khối lượng của một mét khối gọi là khối lượng riêng của chất đó
C.
Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó
D.
Khối lượng của một mét khối gọi là khối lượng Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật bằng

A.
Thể tích nước còn lại trong bình tràn
B.
Thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa
C.
Thể tích bình chứa
D.
Thể tích bình tràn Nhận xét nào là saikhi so sánh một thìa nhôm và một nồi nhôm:

A.
Có trọng lượng khác nhau
B.
Có thể tích khác nhau
C.
Có khối lượng riêng khác nhau
D.
Có khối lượng khác nhau
12 Trong số các câu sau, câu nào đúng?

A.
Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng 1200 kg/m3 .
B.
Một hộp bánh có trọng lượng 450g.
C.
Khối lượng riêng của cồn 90o là 7900 N/m3 .
D.
Một đựng kẹo có khối lượng tịnh 120g.Một chiếc thuyền nổi được trên mặt nước là nhờ có những lực nào tác dụng vào nó?

A.
Chỉ nhờ lực nâng của nước đẩy lên phía trên
B.
Nhờ lực hút Trái đất, lực nâng của nước và lực đẩy của mái chèo
C.
Chỉ nhờ vào trọng lực do Trái đất hút xuống phía dưới
D.
Nhờ trọng lực do Trái đất hút xuống và lực nâng của nước đẩy lên cân bằng nhau

in progress 0
Audrey 1 tháng 2021-08-05T02:01:16+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T02:02:39+00:00

  Trong các câu sau đây, câu nào đúng?
   
   A.
  Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của các chất
   B.
  Khối lượng của một mét khối gọi là khối lượng riêng của chất đó
   C.
   Khối lượng của một mét khối một chất gọi là khối lượng riêng của chất đó
   D.
  Khối lượng của một mét khối gọi là khối lượng Khi sử dụng bình tràn và bình chứa để đo thể tích vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật bằng
   
   A.
  Thể tích nước còn lại trong bình tràn
   B.
  Thể tích phần nước tràn ra từ bình tràn sang bình chứa
   C.
  Thể tích bình chứa
   D.
  Thể tích bình tràn                        Nhận xét nào là saikhi so sánh một thìa nhôm và một nồi nhôm:
   
   A.
  Có trọng lượng khác nhau
   B.
  Có thể tích khác nhau
   C.
  Có khối lượng riêng khác nhau
   D.
  Có khối lượng khác nhau
  12  Trong số các câu sau, câu nào đúng?
   
   A.
  Trọng lượng riêng của gạo vào khoảng 1200 kg/m3 .
   B.
  Một hộp bánh có trọng lượng 450g.        
   C.
  Khối lượng riêng của cồn 90o là 7900 N/m3 .
   D.
  Một đựng kẹo có khối lượng tịnh 120g.Một chiếc thuyền nổi được trên mặt nước là nhờ có những lực nào tác dụng vào nó?
   
   A.
  Chỉ nhờ lực nâng của nước đẩy lên phía trên
   B.
  Nhờ lực hút Trái đất, lực nâng của nước và lực đẩy của mái chèo
   C.
  Chỉ nhờ vào trọng lực do Trái đất hút xuống phía dưới                                   
   D.
   Nhờ trọng lực do Trái đất hút xuống và lực nâng của nước đẩy lên cân bằng nhau

  0
  2021-08-05T02:03:03+00:00

  Đáp án : A , B, C, D, D

  XIN HAY NHẤT Ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )