Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là chuyển động theo quán tính? A: Xe máy chạy đều trên đường. B: Hòn đá lăn từ trên núi xuống. C: Xe đ

Question

Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là chuyển động theo quán tính? A: Xe máy chạy đều trên đường. B: Hòn đá lăn từ trên núi xuống. C: Xe đạp tiếp tục chạy sau khi dừng đạp xe. D: Lá rơi từ trên cao xuống.

in progress 0
Remi 1 năm 2021-10-26T19:42:53+00:00 2 Answers 32 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:44:11+00:00

  Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là chuyển động theo quán tính?

  A: Xe máy chạy đều trên đường.

  B: Hòn đá lăn từ trên núi xuống.

  C: Xe đạp tiếp tục chạy sau khi dừng đạp xe.

  D: Lá rơi từ trên cao xuống.

  0
  2021-10-26T19:44:32+00:00

  Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là chuyển động theo quán tính?  

  A: Xe máy chạy đều trên đường.  

  B: Hòn đá lăn từ trên núi xuống.

  C: Xe đạp tiếp tục chạy sau khi dừng đạp xe.  

  D: Lá rơi từ trên cao xuống.

  Mk xl mk chưa đọc kĩ nên mk sửa lại ah

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )