trong các công thức sau , công thức hóa học nào là đúng , là sai ? nếu sai hãy viết lại đúng : CO , C2O , KO , FeO , CaSO4 , AlSO4 , P2O5 , NaCO3

Question

trong các công thức sau , công thức hóa học nào là đúng , là sai ? nếu sai hãy viết lại đúng : CO , C2O , KO , FeO , CaSO4 , AlSO4 , P2O5 , NaCO3

in progress 0
Hadley 1 giờ 2021-09-08T22:57:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T22:58:53+00:00

  Giải thích các bước giải:

  CTHH đúng: \(CO;\ FeO;\ CaSO_4;\ P_2O_5\)

  CTHH sai: \(C_2O;\ KO;\ AlSO_4;\ NaCO_3\)

  Sửa: 

  \(C_2O\to CO_2\\ KO\to K_2O\\ AlSO_4\to Al_2(SO_4)_3\\ NaCO_3\to Na_2CO_3\)

  chúc bạn học tốt!

  0
  2021-09-08T22:59:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  `CO` CT đúng

  `C_2O` sai. Sửa : `CO_2`

  `KO` sai. Sửa: `K_2O`

  `FeO` đúng

  `CaSO4` đúng

  `AlSO_4` sai. Sửa: `Al_2(SO_4)_3`

  `P_2O_5` đúng

  `NaCO_3` sai. Sửa `Na_2CO_3`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )