Trong các dạng bản quyền bên dưới bản quyền nào cho phép người sử dụng được sửa dòng lệnh trong phần mềm? 1 điểm Phần mềm dịch vụ Phần mềm chia sẻ Phầ

Question

Trong các dạng bản quyền bên dưới bản quyền nào cho phép người sử dụng được sửa dòng lệnh trong phần mềm?
1 điểm
Phần mềm dịch vụ
Phần mềm chia sẻ
Phần mềm đi kèm
Phần mềm mã nguồn mở

in progress 0
Peyton 2 tháng 2021-08-16T16:19:00+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T16:20:49+00:00

  Trong các dạng bản quyền bên dưới bản quyền nào cho phép người sử dụng được sửa dòng lệnh trong phần mềm?

  1 điểm

  Phần mềm dịch vụ

  Phần mềm chia sẻ

  Phần mềm đi kèm

  Phần mềm mã nguồn mở

  0
  2021-08-16T16:20:57+00:00

  Trong các dạng bản quyền bên dưới bản quyền nào cho phép người sử dụng được sửa dòng lệnh trong phần mềm?

  Phần mềm mã nguồn mở

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )