Trong các giá trị độ to của âm sau đây: 25dB,30dB,75dB,100dB,130dB,150dB. Giá trị nào vượt ngưỡng làm đau tai và có thể làm điếc tai?

Question

Trong các giá trị độ to của âm sau đây: 25dB,30dB,75dB,100dB,130dB,150dB. Giá trị nào vượt ngưỡng làm đau tai và có thể làm điếc tai?

in progress 0
Remi 4 tuần 2021-08-17T04:35:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T04:37:07+00:00

  Giá trị vượt ngưỡng làm đau tai và có thể làm điếc tai là 130 dB và 150 dB

  Có bảng trong sgk , Vật lí 7 , tập 1

   

  0
  2021-08-17T04:37:43+00:00

   Vượt ngưỡng làm đau tai và có thể làm điếc tai 130dB, 150dB

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )