Trong các hình thức truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt? A: Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị n

Question

Trong các hình thức truyền nhiệt dưới đây, sự truyền nhiệt nào không phải là bức xạ nhiệt?
A:
Sự truyền nhiệt từ đầu bị nung nóng sang đầu không bị nung nóng của một thanh đồng.
B:
Sự truyền nhiệt từ Mặt Trời đến Trái Đất.
C:
Sự truyền nhiệt từ dây tóc bóng đèn đang sáng ra khoảng không gian bên ngoài bóng đèn.
D:
Sự truyền nhiệt từ bếp lò đến người đứng gần bếp lò.

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-11-04T05:47:11+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T05:48:29+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1 A

  0
  2021-11-04T05:48:48+00:00

  Đáp án: câu A

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )