trong các oxit sau đây, oxit nào tan được trong nước ? Viết PTHH và gọi tên các sản phẩm tạo thành: SO3, CO, CuO, Na2O, CaO, CO2, Al2O3

Question

trong các oxit sau đây, oxit nào tan được trong nước ? Viết PTHH và gọi tên các sản phẩm tạo thành: SO3, CO, CuO, Na2O, CaO, CO2, Al2O3

in progress 0
Natalia 1 năm 2021-12-02T06:55:21+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T06:56:46+00:00

  Các oxit tan trong nước: SO3;Na2O;CaO;CO2

  PTPƯ:

  SO3+H2OH2SO4 (Axit sunfuric)

  Na2O+H2O2NaOH (Natri hidroxit)

  CaO+H2OCa(OH)2 (Canxit hidroxit)

  CO2+H2OH2CO3 (Axit cacbonic)

  0
  2021-12-02T06:56:49+00:00

  Đáp án:

  SO3, Na2O, CaO, CO2 tan được trong nước

  SO3+H2O–>H2SO4

  Na2O+H2O–>2NaOH

  CaO+H2O–>Ca(OH)2

  CO2+H2O–>H2CO3

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )