Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về sự dẫn nhiệt? A: Khả năng dẫn nhiệt của tất cả các chất rắn là như nhau. B: Bản chất sự dẫn nhiệt t

Question

Trong các phát biểu sau, phát biểu nào đúng về sự dẫn nhiệt?

A:
Khả năng dẫn nhiệt của tất cả các chất rắn là như nhau.
B:
Bản chất sự dẫn nhiệt trong chất khí, rắn, lỏng là khác nhau.
C:
Chất khí đậm đặc dẫn nhiệt kém hơn chất khí loãng.
D:
Sự truyền nhiệt bằng hình thức dẫn nhiệt chủ yếu xảy ra trong chất rắn.

in progress 0
Samantha 1 tháng 2021-11-04T04:37:19+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-04T04:38:58+00:00

  Chọn D.

  0
  2021-11-04T04:39:17+00:00

  Đáp án:D

  +Sự dẫn nhiệt chủ yếu xảy ra ở chất rắn do chất rắn có tính dẫn nhiệt cao hơn nhiều so với các chất khác

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )