Trong các số sau:4512,7640,58535,10084,131057 Số nào chia hết cho 2 Số nào chia hết cho 5 Số nào chia hết cho cả 2 và 5

Question

Trong các số sau:4512,7640,58535,10084,131057
Số nào chia hết cho 2
Số nào chia hết cho 5
Số nào chia hết cho cả 2 và 5

in progress 0
Ariana 3 ngày 2021-12-07T02:40:58+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:42:00+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Số nào chia hết cho 2:4512,7640,10084

  Số nào chia hết cho 5:7640,58535

  Số nào chia hết cho cả 2 và 5:7640

  0
  2021-12-07T02:42:16+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Các số chia hết cho `2` là:`4512;7640;10084`
  Các số chia hết cho `5` là:`58535;7640`
  Các số vừa chia hết cho `2` vừa chia hết cho `5` là:`7640`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )