Trong các số sau 8,16,25,27,30,60,64,81,90,100,số nào được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ lớn hơn 1

Question

Trong các số sau 8,16,25,27,30,60,64,81,90,100,số nào được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ lớn hơn 1

in progress 0
Ariana 3 tuần 2021-07-11T13:26:46+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:28:07+00:00

  Đáp án:

       `8=2^3`                    `16=2^4`

       `25=5^2`                  `27=3^3`

       `30=2.3.5`             `60=2^2“.3.5`

       `64=2^6`                   `81=3^4`

       `90=2.3^2“.5`           `100=2^2“.5^2`

   `=>` Các số được viết dưới dạng lũy thừa với số mũ lớn hơn `1` là: `8;16;25;27;64;81`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )