trong các trường hợp sau trường hợp nào động năng chuyển hóa thành thế năng( lấy mặt đất làm mốc tính thế năng) A vật lăn từ máng nghiêng xuống B xe đ

Question

trong các trường hợp sau trường hợp nào động năng chuyển hóa thành thế năng( lấy mặt đất làm mốc tính thế năng)
A vật lăn từ máng nghiêng xuống
B xe đạp đi trên đường bằng
C quả bóng nảy lên
D hạt mưa rơi xuống

in progress 0
Elliana 2 tháng 2021-10-20T07:19:14+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:20:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  trong các trường hợp sau trường hợp nào động năng chuyển hóa thành thế năng( lấy mặt đất làm mốc tính thế năng)

  A vật lăn từ máng nghiêng xuống

  B xe đạp đi trên đường bằng

  C quả bóng nảy lên

  D hạt mưa rơi xuống

   Vì  thế năng hấp dẫn => động năng

  0
  2021-10-20T07:20:42+00:00

  Đáp án:

  Trong các trường hợp sau trường hợp nào động năng chuyển hóa thành thế năng( lấy mặt đất làm mốc tính thế năng)

  A vật lăn từ máng nghiêng xuống

  B xe đạp đi trên đường bằng

  C quả bóng nảy lên

  D hạt mưa rơi xuống

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )