Trong các vai trò tổ chức công đoàn. Vai trò nào quan trọng nhất. Tại sao

Question

Trong các vai trò tổ chức công đoàn. Vai trò nào quan trọng nhất. Tại sao

in progress 0
Amaya 2 tháng 2021-10-19T15:39:26+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

    0
    2021-10-19T15:41:16+00:00

    Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị – xã hội của giai cấp công nhân và của người lao động được thành lập trên cơ sở tự nguyện, đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia quản lý nhà nước, quản lý kinh tế – xã hội; tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động; tuyên truyền, vận động người lao động học tập, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, chấp hành pháp luật, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )