Trong các vật sau đây vật nào có thế năng ( so với mặt đất) a. Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà b. Quả bóng lăn trên sàn nhà c.Một người đứng trên tầ

Question

Trong các vật sau đây vật nào có thế năng ( so với mặt đất)
a. Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà
b. Quả bóng lăn trên sàn nhà
c.Một người đứng trên tầng 3 của một tòa nhà
d. Lò xo để yên trên mặt đất

in progress 0
Reagan 9 phút 2021-09-09T06:30:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T06:31:57+00:00

  Đáp án:

  a. Chiếc bàn đứng yên trên sàn nhà(trọng lực)

  b. Quả bóng lăn trên sàn nhà(động năng)

  c.Một người đứng trên tầng 3 của một tòa nhà(thế năng hấp dẫn)

  d. Lò xo để yên trên mặt đất(trọng lực)

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-09-09T06:32:22+00:00

  Đáp án:

  C. Một người đứng trên tầng 3 của một tòa nhà  

  Giải thích các bước giải:

  Một người đang đứng ở tầng 3 của một tòa nhà tức là đang ở một độ cao so với mặt đất do đó người này có thế năng hấp dẫn. Còn 3 trường hợp còn lại đều ở trên mặt đất do đó không có thế năng hấp dẫn. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )