Trong câu :Mong đừng ai lạc giữa đường về quê. Đâu là động từ , danh từ , tính từ

Question

Trong câu :Mong đừng ai lạc giữa đường về quê. Đâu là động từ , danh từ , tính từ

in progress 0
Kennedy 1 tháng 2021-10-28T12:40:54+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-28T12:42:01+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Động từ: Về quê

  Danh từ: Giữa đường

  Tính từ: Mong đừng

  0
  2021-10-28T12:42:02+00:00

  Đáp án:

  Động từ: về quê

  Tính từ: mong đừng

  Danh từ: giữa đường

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )