trong cấu trúc mạch kép của phân tử ADN liên kết hidro được hình thành bởi các nucleotit nào

Question

trong cấu trúc mạch kép của phân tử ADN liên kết hidro được hình thành bởi các nucleotit nào

in progress 0
Amaya 4 tháng 2021-08-25T07:49:01+00:00 2 Answers 261 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-25T07:50:11+00:00

  A liên kết với T bởi 2 liên kết H

  G liên kết với X bởi 3 liên kết H

  T liên kết với A bởi 2 liên kết H

  X liên kết với G bởi 3 liên kết H

  Chúc bạn học tốt 🙂

   

  0
  2021-08-25T07:50:56+00:00

  Liên kết hidro được hình thành bởi:

  A liên kết với T bằng 2 liên kết hidro và ngược lại

  G liên kết với X bằng 3 liên kết hidro và ngược lại

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )