trong chương trình lịch sử thế giới, giai đoạn từ năm 45 cho đến nay, theo em, sự kiện nào có tầm ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của lịch sử thế g

Question

trong chương trình lịch sử thế giới, giai đoạn từ năm 45 cho đến nay, theo em, sự kiện nào có tầm ảnh hưởng to lớn đến sự phát triển của lịch sử thế giới? vì sao em lại chọn sự kiện đó? (giúp mình với, mình đang cần gấp ạ)

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-08-22T22:09:22+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T22:10:48+00:00

  Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra trên nhiều mặt trận: mặt trận Tây Âu (mặt trận phía Tây); mặt trận Xô – Đức (mặt trận phía Đông); mặt trận Bắc Phi; mặt trận châu Á – Thái Bình Dương và mặt trận trong lòng địch của nhân dân các nước bị phát xít chiếm đóng, trong đó, mặt trận chủ yếu, quyết định đối với toàn bộ tiến trình của Chiến tranh thế giới thứ hai là mặt trận Xô – Đức.

  0
  2021-08-22T22:10:56+00:00

  Sự kiện có tầm ảnh hưởng là:

  – chiến tranh lạnh là chiến sách thù địch của mĩ và các nước tư bản trong quan hệ vs liên xô và các nước XHCN

  Vì hậu quả của chiến tranh lạnh đã gaay thiệt hại nặng nề:

  Bn xem hình

  Xin ctlhn + cảm ơn +5* ạ

  trong-chuong-trinh-lich-su-the-gioi-giai-doan-tu-nam-45-cho-den-nay-theo-em-su-kien-nao-co-tam-a

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )