trong chương trình lớp 6 em ấn tượng về nhân vật lịch sử nào nhất, hãy kể về chiến công của nhân vật đó, em học đc j từ nhân vật đó (ai giúp mình với,

Question

trong chương trình lớp 6 em ấn tượng về nhân vật lịch sử nào nhất, hãy kể về chiến công của nhân vật đó, em học đc j từ nhân vật đó
(ai giúp mình với, mình vote 5sao cho :3 )

in progress 0
Athena 2 tháng 2021-10-10T05:34:33+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-10T05:35:53+00:00

  Trong chương trình lịch sử lớp 6 em có ấn tượng nhất về nhân vật lịch sử nào ?

  -> Em ấn tượng nhất với hình tượng Hai Bà Trưng

  Hãy kể về chiến công của nhân vật lịch sử đó ( ít nhất 3 chiến công)?

  – Giết chết Thái thú Tô Định, khiến quân giặc khiếp đảm phải tháo chạy về nước

  – Trả thù cho chồng là Thi Sách

  – Đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân

  Em học được điều gì từ nhân vật vật lịch sử đó ?

  Qua những chiến công hiển hách của Hai Bà Trưng, em càng khâm phục ý chí đấu tranh giành lại độc lập chủ quyền dân tộc nói riêng và trả thù nhà, rửa nhục nước của hai bà. Em luôn lấy Hai Bà Trưng là tấm gương để em vươn lên trong học tập… 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )