Trong chương trinh Sinh học 7, số lượng bộ thuộc lớp Thú đã được học là? a) 6 b) 7 c) 8 d) 9

Question

Trong chương trinh Sinh học 7, số lượng bộ thuộc lớp Thú đã được học là?
a) 6
b) 7
c) 8
d) 9

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-05T01:12:38+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T01:13:54+00:00

  Lớp thú có 9 bộ: bộ thú huyệt, bộ dơi, bộ cá voi, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt, bộ sâu bọ, bộ móng guốc, bộ linh trưởng.

  đáp án là d)

  0
  2021-08-05T01:14:27+00:00

  Trong chương trinh Sinh học 7, số lượng bộ thuộc lớp Thú đã được học là?

  a) 6

  b) 7

  c) 8

  d) 9

  Các bộ đó là:

  +Bộ thú huyệt(nhím,…)

  +Bộ thú túi(gấu koala, kagaroo,…)

  +Bộ dơi(các loại dơi,…)

  +Bộ cá voi(các loại cá voi,…)

  +Bộ gặm nhấm(sóc, chuột,…)

  +Bộ ăn thịt(sử tử,…)

  +Bộ sâu bọ(các loại bọ,…)

  +Bộ móng guốc(linh dương, hươu,…)

  +Bộ linh trưởng(khỉ, vượn,…)

  Xin hay nhất ạ.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )