Trong công nghệ sinh học đối tượng nào thường được sử dụng để chuyển gen ? Vì sao ?

Question

Trong công nghệ sinh học đối tượng nào thường được sử dụng để chuyển gen ? Vì sao ?

in progress 0
Maya 1 năm 2021-10-26T19:41:59+00:00 1 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:43:30+00:00

  Đáp án:

   vi khuẩn E.coli  

  Giải thích các bước giải:

     Nó thường được dùng để vận chuyển ADN tái tổ hợp để sản xuất các chế phẩm sinh học vì thời gian thế hệ ngắn

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )