Trong cú pháp khai báo biến mảng, chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số A. số nguyên B. số thực C. kí tự D. xâu kí tự

Question

Trong cú pháp khai báo biến mảng, chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số
A. số nguyên
B. số thực
C. kí tự
D. xâu kí tự

in progress 0
Reagan 3 tuần 2021-07-11T13:44:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:45:21+00:00

  Đáp án: $A$

  Giải thích vì sao chọn đáp án đó:

  + Chỉ số đầu và cuối là hai số nguyên ($\in \mathbb Z$)

  *Chỉ có kiểu dữ liệu là có thể là nguyên, thực, ký tự, xâu ký tự.

  Mở rộng:

  + Nguyên: $\mathbb Z$

  + Thực: $\mathbb R$

  + Ký tự (bảng chữ cái ASCII): $char$

  + Xâu ký tự: $string$

  0
  2021-07-11T13:45:45+00:00

  Trong cú pháp khai báo biến mảng, chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số:

  A. số nguyên

  B. số thực

  C. kí tự

  D. xâu kí tự

  *Giải thích các bước giải: Trong cú pháp khai báo biến mảng, chỉ số đầu và chỉ số cuối là hai số nguyên

  @phamnghi9674

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )