Trong cuộc cách mạng tháng mười Nga sự kiện quan trọng nhất là A.nhân dân các dân tộc trong đế quốc Nga nổi dậy khởi nghĩa b.quân khởi nghĩa thắng lợ

Question

Trong cuộc cách mạng tháng mười Nga sự kiện quan trọng nhất là
A.nhân dân các dân tộc trong đế quốc Nga nổi dậy khởi nghĩa
b.quân khởi nghĩa thắng lợi ở Mátxcova
c.quân khởi nghãi chiếm được cung điện mùa đông
d.quân khởi nghãi giành thắng lợi ở Pêtorograt

in progress 0
Kylie 3 tuần 2021-08-18T16:53:01+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-18T16:54:11+00:00

  d.quân khởi nghãi giành thắng lợi ở Pêtorograt

  0
  2021-08-18T16:54:39+00:00

  B và D….(theo mk thì trong kì tháng 10, chuẩn bị lậy đổ phái Men se vich thì 2 sự kiện trên đều qtrong) 

  Có thể câu trả lời của mình chx đúng

  Chúc bn hk tốt nhé☘☘☘

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )