Trong cuộc phát động trồng cây vào mùa xuân. Ba lớp 7A; 7B; 7C trồng được 150 cây. Hỏi mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được bao nhiêu cây, biết số cây trồng

Question

Trong cuộc phát động trồng cây vào mùa xuân. Ba lớp 7A; 7B; 7C trồng được 150 cây. Hỏi mỗi lớp 7A, 7B, 7C trồng được bao nhiêu cây, biết số cây trồng được của lớp 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 4; 5; 6.
sao bài trên lại có a/4=b/5=c/6 ạ tại sao lại có ạ
giải thích giúp mình và làm giúp mình với
xong mình vote 5 sao
cảm ơn nhiều ạ
giúp mình với

in progress 0
Mary 3 tháng 2021-09-19T18:32:46+00:00 2 Answers 183 views 1

Answers ( )

  0
  2021-09-19T18:33:56+00:00

  Gọi số cây trồng được của lớp 7A, 7B, 7C là a ; b ; c ( a , b , c ∈ N )

  Theo đề bài , ta có :

  $\frac{a}{4}$ = $\frac{b}{5}$ = $\frac{c}{6}$ và a + b + c = 150

  ( Có điều này là do nó có tỉ lệ thuận với nhau )

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số = nhau, ta có :

  $\frac{a}{4}$ = $\frac{b}{5}$ = $\frac{c}{6}$ = $\frac{ a + b + c }{ 4 + 5 + 6 }$ = 150 : 15 = 10

  ⇒ a : 4 = 10

  a = 10 . 4

  a = 40

  b : 5 = 10

  b = 10 . 5

  b = 50

  c : 6 = 10

  c = 10 . 6

  c = 60

  0
  2021-09-19T18:34:45+00:00

  Đáp án:

   số cây trồng được của các lớp A,B,C lần lượt là 40,50 và 60 cây 

  Giải thích các bước giải:

   gọi số cây lớp A là a, lớp B là b và lớp C là c (với a,b,c phải thuộc N*)

  theo đầu bài thì ta có tổng số cây 3 lớp trồng được là: a+b+c= 150(cây)

  mà tỉ lệ a:b:c =4:5:6 => có tổng số phần là: 4+5+6= 15 (phần)

   mỗi phần có số cây là: 150/15=10(cây)

  mà lớp A chiếm 4 phần=> số cây lớp A là 10.4=40(cây)

        lớp B chiếm 5 phần=> số cây lớp B là 10.5=50 (cây)

        lớp C chiếm 6 phần=> số cây lớp C là 10.6=60(cây) ( thỏa mãn với yêu cầu a,b,c thuộc N*)

  đ/s……….

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )