Trong cuộc sống và trong học tập em cần phải làm gì để phù hợp với quan điểm của phủ định biện chứng? Hãy rút ra bài học bản thân từ việc nghiên cứu q

Question

Trong cuộc sống và trong học tập em cần phải làm gì để phù hợp với quan điểm của phủ định biện chứng? Hãy rút ra bài học bản thân từ việc nghiên cứu quy luật của phủ định?

in progress 0
Amaya 1 năm 2021-08-02T11:09:26+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-02T11:11:11+00:00

  – Phê bình là xem xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm của người khác. Tự nêu ra, đánh giá ưu, khuyết điểm của bản thân.

  – Trong cuộc sống hàng ngày, ta cần phải phê bình và tự phê nghiêm túc, nhìn nhận các vấn đề một cách toàn diện, đặt các vấn đề trong mối quan hệ nhiều chiều, không phê bình một cách phiến diện và phủ định sạch trơn vấn đề.

  – Nhìn nhận ra cái tốt của người khác rồi tiếp thu nó để tu dưỡng, học hỏi và làm cho nó trở thành cái tốt của mình, hoàn thiện bản thân, có như thế mới đúng với quan điểm phủ định biện chứng.

  xin hay nhất cho nhóm ạ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )