trong cuộc tiến quân ra bắc hà lần thứ nhất nguyễn huệ đã nêu danh nghũa gì

Question

trong cuộc tiến quân ra bắc hà lần thứ nhất nguyễn huệ đã nêu danh nghũa gì

in progress 0
Raelynn 3 tuần 2021-07-08T20:34:10+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:35:36+00:00

  Trong cuộc tiến quân ra Bắc Hà lần thứ nhất, Quang Trung đã nêu danh nghĩa là “Phù Lê diệt Trịnh”.Ý nói là giúp vua Lê diệt Trịnh lấy lại hòa bình đất nước.Kết thúc thời gian bị chia cắt kéo dài hàng thế kỉ

  0
  2021-07-08T20:35:40+00:00

  Đáp án:

  Trong cuộc tiến quân ra Bắc Hà lần thứ nhất, Nguyễn Huệ đã nêu danh nghĩa”Phù Lê diệt Trịnh”

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )