Trong địa y, các sợi nấm có vai trò gì? A. Tất cả các phương án đưa ra B. Tiết chất độc xua đuổi kẻ thù C. Tổng hợp chất hữu cơ D. Hút nước và muối kh

Question

Trong địa y, các sợi nấm có vai trò gì?
A. Tất cả các phương án đưa ra
B. Tiết chất độc xua đuổi kẻ thù
C. Tổng hợp chất hữu cơ
D. Hút nước và muối khoáng

in progress 0
Delilah 2 tháng 2021-10-08T09:27:36+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-08T09:29:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:đáp án d

   

  0
  2021-10-08T09:29:30+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Trong địa y, các sợi nấm có vai trò gì?

  A. Tất cả các phương án đưa ra

  B. Tiết chất độc xua đuổi kẻ thù

  C. Tổng hợp chất hữu cơ

  D. Hút nước và muối khoáng

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )