Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây mưa ?

Question

Trong điều kiện nào hơi nước trong không khí sẽ ngưng tụ thành mây mưa ?

in progress 0
Reese 3 tháng 2021-09-27T09:48:58+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:50:35+00:00

  Khi gặp điều kiện thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước tan dần rồi rơi xuống đất thành mưa.

  0
  2021-09-27T09:50:56+00:00

  Trong điều kiện ,không khí bốc lên cao ,bị lạnh dần hơi nước sẽ ngưng tụ thành các hạt nước nhỏ , tạo thành mây.

  Khi gặp đk thuận lợi, hơi nước tiếp tục ngưng tụ làm các hạt nước tan dần rồi rơi xuống đất thành mưa

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )