trong định luật bảo toàn khối lượng cái gì giữ nguyên cái gì biến đổi thì tổng khối lượng chất sản phẩm bằng khối lượng của chất tham gia phản ứng

Question

trong định luật bảo toàn khối lượng cái gì giữ nguyên cái gì biến đổi thì tổng khối lượng chất sản phẩm bằng khối lượng của chất tham gia phản ứng

in progress 0
Valerie 4 tháng 2021-08-22T14:36:27+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-22T14:37:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   _Số nguyên tử của mỗi nguyên tố giữ nguyên và khối lượng các nguyên tử không đổi.

  _Sự liên kết giữa các nguyên tử biến đổi

  =>Tổng khối lượng chất sản phẩm bằng khối lượng của chất tham gia phản ứng

  0
  2021-08-22T14:37:37+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   m chât tham gia = m chất sản phẩm 

   Trong đó chất tham gia ko bao gồm kết tủa , chất khí, hoặc chất khác ko dc chất  pứ thì ko đc tính .

  Chúc Học Tốt.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )