trong đoạn mạch có hai đèn mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện chạy qua nó có giá trị như thế nào ?thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá tr

Question

trong đoạn mạch có hai đèn mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện chạy qua nó có giá trị như thế nào ?thì hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị như thế nào?

in progress 0
Cora 3 tuần 2021-07-11T13:35:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:36:54+00:00

  Đáp án:

  Trong mạch có 2 đèn \({D_1}\) và \({D_2}\) mắc nối tiếp thì

  Cường độ dòng điện chạy qua nó có giá trị: \(I = {I_1} + {I_2}\)

  Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị: \(U = {U_1} = {U_2}\)

  Trong đó:

  \({I_1}\), \({I_2}\): Cường độ dòng điện qua bóng đèn 1, bóng đèn 2

  \({U_1}\), \({U_2}\): Hiệu điện thế hai đầu bóng đèn 1, bóng đèn 2

  0
  2021-07-11T13:36:58+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Cường độ dòng điện (I) có giá trị như nhau tại mọi điểm: I=I1=I2

  – Hiệu điện thế giữa (U) hai đầu đoạn mạch bằng tổng các hiệu điện thế trên mỗi bóng đèn: U=U1+U2.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )