:Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 đang sáng . a.Biết I1= 0,6 A . Tìm I2 ? b.Biết U toàn mạch bằng 18V; U2 =6V; Tìm U1?

Question

:Trong đoạn mạch mắc nối tiếp gồm hai bóng đèn Đ1, Đ2 đang sáng .
a.Biết I1= 0,6 A . Tìm I2 ?
b.Biết U toàn mạch bằng 18V; U2 =6V; Tìm U1?

in progress 0
Claire 19 phút 2021-09-17T16:33:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-17T16:34:43+00:00

  Đáp án:

   $I_2 = 0,6A$ 

  $U_1 = 12V$

  Giải thích các bước giải:

   Trong đoạn mạch gồm hai đèn mắc nối tiếp thì $I = I_1 = I_2$ nên 

  $I = I_1 = I_2 = 0,6A$ 

  và $U = U_1 + U_2$ nên $U_1 = U – U_2 = 18 – 6 = 12V$ 

  0
  2021-09-17T16:35:13+00:00

  (Máy mình cam hỏng nên không chụp đc hình vè cho xin lỗi)

  a) Vì 2 đèn D1, D2 mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện 2 đầu đèn D2 là:

  I2 = I1 = 0,6A

  b) Vì 2 đèn D1, D2 mắc nối tiếp nên hiệu điện thế toàn mạch là:

  U1 + U2 = U toàn mạch

  Thay số: U1 + 6V = 18V

  => U1 = 12V

  #chucbanhoctot

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )