Trong đợt dự thi Hội Khỏe Phù Đổng kết quả điều tra ở một lớp cho thấy có 25 học sinh thích bóng đá ⚽⚽22 học sinh thích điền kinh ????‍♀️ 24 học sinh th

Question

Trong đợt dự thi Hội Khỏe Phù Đổng kết quả điều tra ở một lớp cho thấy có 25 học sinh thích bóng đá ⚽⚽22 học sinh thích điền kinh ????‍♀️ 24 học sinh thích cầu lông ????14 học sinh thích bóng đá ⚽và điền kinh ????‍♀️ 16 học sinh thích bóng đá ⚽và cầu lông 15 hoc sinh thích cầu lông ????và điền kinh ????‍♀️9 học sinh thích cả 3 môn còn lại là 6 học sinh thích cờ vua hỏi lớp đo có bn hs

in progress 0
Anna 1 tháng 2021-08-07T18:15:53+00:00 1 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-07T18:17:45+00:00

  Vẽ biểu đồ Venn, ta tính đc có $5$ hs chỉ thích bóng đá và điền kinh, có $6$ hs chỉ thích điền kinh và cầu lông, có $7$ hs chỉ thích bóng đá và cầu lông.

  Có $4$ hs chỉ thích bóng đá, $2$ hs chỉ thích cầu lông, $2$ hs chỉ thích điền kinh.

  Vậy số hs của lớp là

  $5 + 6 + 7 + 4 + 2 + 2 + 9 + 6 = 40$ (hs)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )