Trong đợt quyên góp sách ủng hộ vùng lũ ở Sơn La. Số sách quyên góp được của 3 lớp 7A, 7B,7C tỉ lệ với 5,4,6, biết tổng số sách 7A, 7B nhiều hơn 7C là

Question

Trong đợt quyên góp sách ủng hộ vùng lũ ở Sơn La. Số sách quyên góp được của 3 lớp 7A, 7B,7C tỉ lệ với 5,4,6, biết tổng số sách 7A, 7B nhiều hơn 7C là 90 quyển. Tính số sách mỗi lớp quyên góp được

in progress 0
Allison 3 tháng 2021-09-10T03:08:49+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T03:10:07+00:00

  Đáp án: 150, 120, 180

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-09-10T03:10:14+00:00

  Đáp án: A=150,B=120,C=180

  Giải thích các bước giải: Vì Số sách quyên góp được của 3 lớp

  7A:7B:7C= 5:4:6

  ⇒Gọi số sách lớp 7A là 5a ⇒ 7B là 4a; 7C là 6a

  Mà tổng số sách 7A, 7B nhiều hơn 7C là 90 quyển

  ⇔ (7A+7B)-7C=90 ⇔ (5a+ 4a)-6a=90 ⇔3a=90 ⇔a=30

  ⇒7A=5.a=5.30=150,

  7B=4.30=120,

  7C=6.30=180

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )