trong đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài đoạn thẳng đó , đường vuông góc là đường gì?? ai nhanh nhất nha

Question

trong đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài đoạn thẳng đó , đường vuông góc là đường gì??
ai nhanh nhất nha

in progress 0
Sadie 7 ngày 2021-12-02T19:12:14+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T19:13:22+00:00

  Đáp án:

   đường ngắn nhất ạ^^

  Giải thích các bước giải:

  Trong đường xiên và đường vuông góc kẻ từ một điểm ở ngoài đoạn thẳng đó , đường vuông góc là đường ngắn nhất

  chúc bn hc tốt ^^

  0
  2021-12-02T19:14:04+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Đường vuông góc là đường thẳng hạ từ điểm đó xuống đường thẳng đối diện và vuông góc với nó.

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )