Trong Excel để thay đổi lề cho trang in, ta chọn lênh: A. Page Layout → Page Setup → Margins B. Fage layout → Page Setup → Page C. View → Page Setup →

Question

Trong Excel để thay đổi lề cho trang in, ta chọn lênh:
A. Page Layout → Page Setup → Margins
B. Fage layout → Page Setup → Page
C. View → Page Setup → Sheet
D. View → Page Setup → Header

in progress 0
Melanie 3 tuần 2021-08-20T05:24:40+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-20T05:25:41+00:00

  A

  0
  2021-08-20T05:26:34+00:00

  Đáp án là A nhé

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )